Brev till jorden

Inbjudan

Detta är en öppen inbjudan. Vem som helst kan skriva ett brev — och du kan sprida dem på ditt eget sätt. Detta är en inbjudan att själv organisera din aktivitet, det finns ingen central samordning, vi är bara gnistan som tänder elden!

Vi står inför ett globalt nödläge utan tidigare motstycke. Planeten befinner sig i kris och vi är mitt uppe i en biologisk massutrotning. Forskare menar att vi har kommit in i en period av abrupt klimatsammanbrott. Koldioxidutsläpp och temperaturer fortsätter att öka, glaciärer och havsisar smälter, havsnivåer stiger, extremväder blir allt vanligare, ett ekologiskt sammanbrott har påbörjats. Om vi fortsätter på denna kurs kommer vi sannolikt att se våldsam och oåterkallelig förödelse. Tiden för förnekande är över, vi känner sanningen om klimatförändringar. Det är dags att handla.

Detta är en inbjudan att skriva ett brev som ett svar på denna kris. Det kan vara ett brev till eller från jorden, framtida eller gångna generationer, de som har maktpositioner och inflytande, andra arter. Idén är öppen för tolkning, det kan komma från en personlig plats, vara dramatiskt till formen, vara en uppmaning till att handla. Inbjudan är öppen för alla — att tänka bortom den mänskliga berättelsen och att bära vittnesmål om omfattningen och det förskräckliga i denna kris. Det är en möjlighet att stanna, att fråga sig hur detta existentiella hot påverkar de sätt vi önska leva våra liv och de handlingar som vi utför.

Genom att sätta denna berättelse först och i mitten och göra plats för detta nödläge har vi möjlighet att förskjuta den globala berättelsen och skapa den nödvändiga politiska viljan att handla. Tiden för handling är nu.

Sociala medier

Följ oss och dela ditt brev, evenemang och aktiviteter på:

Använd vår hashtag: #BrevTillJorden

delta

Brev till jorden är tänkt som en gemensam plats. Ta med dem till din familj och vänner, ta dem till gator och torg, både till människor i maktpositioner och de som saknar inflytande. Läs dem, lyssna på dem, sprid dem. Låt din röst bli hörd.

Vi kommer att arrangera uppläsningar av breven på teatrar, konstinstitutioner, bibliotek och offentliga platser. Uppläsningarna kommer att live-streamas på sociala medier. Breven kommer att läsas av såväl välkända personer som okända, de kommer att cirkulera och diskuteras i lokala sammanhang för att möta klimatkrisen.

resurser

Vi befinner oss alla på vår egen resa för att möta klimatkrisen och det ekologiska sammanbrottet. Om du inte har kommit så långt på din resa än rekommenderar vi att sätta sig in i forskningen. Om din grupp eller plats tänker skriva ett gemensamt brev till jorden så rekommenderar vi att ni först tillsammans studerar allvaret hos klimatnödläget och det ekologiska sammanbrottet. Researchers Desk vid Stockholms universitet, Extinction Rebellion och andra organisationer anordnar regelbundet öppna föreläsningar om klimatkrisen. Mer information om dessa föreläsningar hittar du på facebook eller genom att kontakta dem direkt. Är ni en större grupp finns det även möjlighet för en Extinction Rebellion-föreläsare att komma till er.

Efter en föreläsning så rekommenderar vi att ni delar upp er i mindre grupper för att dela med er av era reaktioner på klimatnödläget och det ekologiska sammanbrottet och hur detta kan arbetas in i ert brev till jorden. Om ni talar till människor på denna plats, hur skulle brevet börja; vem skulle ni kunna skriva till och från vilket perspektiv? Vad skulle kunna fånga uppmärksamheten hos en publik?

vidare läsning

I oktober 2018 meddelade International Panel on Climate Change (IPCC) att vi bara har 12 år på oss för att förändra vårt levnadssätt, globalt. Rapporten beskriver den enorma skada som en global temperaturökning på mer än 1,5°C skulle orsaka. Rapporten hävdade att det fortfarande är möjligt att begränsa temperaturökningen till 1,5°C, men att det kräver ”snabba och omfattande åtgärder utan tidigare motstycke inom alla samhällssektorer.”

Men med temperaturökning som närmar sig 3,0°C är varningarna om klimat- och ekologisk kollaps redan här:

Under året som följt efter IPCCs rapport har det kommit fler tecken att brytpunkter håller på att nås. I december 2018 rapporterades det att takten på avsmältningen av Grönlands isar hade fyrdubblats. Strax därefter upptäckte NASA att en enorm hålighet hade skapats under Antarktis och att en destabiliserad polarvirvel skickade iskallt väder över den USAs Midwest. Temperaturrekord har slagits över hela världen. I februari 2019 rapporterade BBC att den brittiska vädertjänsten Met Office sagt att inom fem år kommer vi att överskrida ”trygga” trösklar, riskerande globalt instabilt klimat och ostoppbar uppvärmning. Också i februari 2019 publicerades rapporter om katastrofala minskningar i insektspopulationer vilket snart kommer att påverka matproduktionen. Tilltagande katastrofer är nu oundvikliga.

Nedstående länkar innehåller mer information om det pågående klimatnödläget och vad som kan göras:

vilka vi är

Brev till jorden skapades ursprungligen i Storbritannien 2019 vid namnet Letters to the Earth. Bakom det svenska projektet står Leif Dahlberg, Isabelle Letellier och Lina Hanner Sánchez. Vi har fått fantastiskt stöd från klimatrörelsen Extinction Rebellion.