Brev till jorden

Inbjudan

Detta är en öppen inbjudan. Vem som helst kan skriva ett brev — och du kan sprida dem på ditt eget sätt. Detta är en inbjudan att själv organisera din aktivitet, det finns ingen central samordning, vi är bara gnistan som tänder elden!

Vi står inför ett globalt nödläge utan tidigare motstycke. Planeten befinner sig i kris och vi är mitt uppe i en biologisk massutrotning. Klimatforskare världen över är överens om att vi har kommit in i en period av abrupt klimatsammanbrott. Koldioxidutsläpp och temperaturer fortsätter att öka, glaciärer och havsisar smälter, havsnivåer stiger, extremväder blir allt vanligare, ett ekologiskt sammanbrott har påbörjats. Om vi fortsätter på denna kurs kommer vi sannolikt att se våldsam och oåterkallelig förödelse. Tiden för förnekande är över; vi känner till sanningen om klimatförändringar. Det är dags att agera.

Detta är en inbjudan att skriva ett brev som svar på denna kris. Det kan vara ett brev till eller från jorden, framtida eller gångna generationer, de som har maktpositioner och inflytande, andra arter. Idén är öppen för tolkning, det kan vara ett personligt brev, vara dramatiskt till formen, vara en uppmaning till handling. Inbjudan är öppen för alla — att tänka bortom den mänskliga berättelsen och att bära vittnesmål om omfattningen och det förskräckliga i denna kris. Det är en möjlighet att stanna till, att fråga sig hur detta existentiella hot påverkar de sätt vi kan och önskar leva våra liv på, liksom de handlingar som vi utför.

Genom att sätta denna berättelse först och i mitten och göra plats för detta nödläge har vi möjlighet att förskjuta den globala historien och skapa den nödvändiga politiska viljan att agera. Tiden för handling är nu.

Sociala medier

Följ oss och dela ditt brev, evenemang och aktiviteter på:

Använd eller sök efter vår hashtag: #BrevTillJorden

delta

Det är vår förhoppning att era Brev till jorden ska ge upphov till en brevväxling, både mellan människor som inte tidigare kände varandra och med människor som svarar på brev från personer som de redan känner. På detta sätt är Brev till jorden tänkt som en gemensam plats, ett offentligt rum. Ta med breven till din familj och vänner, ta dem till gator och torg, både till människor i maktpositioner och dem som saknar inflytande. Läs breven, lyssna på dem, sprid dem. Låt din röst bli hörd.

Vi kommer att arrangera uppläsningar av breven på teatrar, konstinstitutioner, bibliotek och andra offentliga platser. Uppläsningarna kommer att live-streamas på sociala medier. Breven kommer att cirkulera, läsas av såväl okända som välkända personer och även diskuteras i olika sammanhang.

resurser

Vi befinner oss alla på vår egen resa för att möta klimatkrisen och det ekologiska sammanbrottet. Om du inte har kommit så långt på din resa än rekommenderar vi att du sätter dig in i forskningen. Om din grupp eller arbetsplats tänker skriva ett gemensamt brev till jorden är det bra om ni först tillsammans studerar allvaret i klimatnödläget och det ekologiska sammanbrottet. Researchers Desk vid Stockholms universitet, Extinction Rebellion och andra grupper anordnar regelbundet öppna föreläsningar om klimatkrisen. Mer information om dessa föreläsningar hittar du på facebook eller genom att kontakta dem direkt. Är ni en större grupp finns det även möjlighet för en Extinction Rebellion-föreläsare att komma till er.

Efter en föreläsning så rekommenderar vi att ni delar upp er i mindre grupper för att dela med er av era reaktioner på klimatnödläget och det ekologiska sammanbrottet och hur detta kan arbetas in i ert brev till jorden. Om ni talar till människor på er arbetsplats, hur skulle brevet kunna börja, vem skulle ni kunna skriva till och från vilket perspektiv? Vad skulle kunna fånga uppmärksamheten hos en publik?

vidare läsning

I oktober 2018 meddelade International Panel on Climate Change (IPCC) att vi bara har 12 år på oss för att förändra vårt levnadssätt, globalt. Rapporten beskriver den enorma skada som en global temperaturökning på mer än 1,5°C skulle orsaka. Den hävdar att det fortfarande är möjligt att begränsa temperaturökningen till 1,5°C, men att det kräver ”snabba och omfattande åtgärder utan tidigare motstycke inom alla samhällssektorer.”

Men den temperaturökning som vi nu är på väg mot är 3,0°C eller mer, och signaler och varningarna om pågående och förestående klimat- och ekologisk kollaps redan här:

Under året som följt efter IPCC:s rapport har det kommit flera tecken att brytpunkter håller på att nås. I december 2018 rapporterades det att takten på avsmältningen av Grönlands isar hade fyrdubblats. Strax därefter upptäckte NASA att en enorm hålighet hade skapats under Antarktis och att en destabiliserad polarvirvel skickade iskallt väder över USA:s Midwest. Temperaturrekord har slagits över hela världen. I februari 2019 meddelade den brittiska vädertjänsten Met Office att inom fem år kommer vi att överskrida ”trygga” trösklar, riskerande globalt instabilt klimat och en uppvärmning som inte går att stoppa. Också i februari 2019 publicerades rapporter om katastrofala minskningar i insektspopulationer vilket snart kommer att påverka matproduktionen. Tilltagande katastrofer är nu oundvikliga.

Nedstående länkar innehåller mer information om det pågående klimatnödläget och vad som kan göras:

vilka vi är

Brev till jorden skapades ursprungligen i Storbritannien 2019 vid namnet Letters to the Earth. Bakom det svenska projektet står Alexandra Christensson, Leif Dahlberg, Moa Ejelöv, Charlotta Leineweber, Isabelle Letellier, Sienna Lindén, Lee Lundgren, Jennie Petersson & Lina Hanner Sánchez. Vi har fått fantastiskt stöd från Extinction Rebellion.